Groeten uit Groet
Waar de top der blanke duinen

Zondoorstoofd, met helm begroeid,

Waar de schuimgekuifde branding

Op het brede strand vervloeit,

Daar schreeuwen meeuwen boven golven,

Ruist zoel de zefier over 't land,

Heerst nog de rust van de ontspanning,

Gaan gaaf genieten hand in hand.